Sunnmøre Fartøyvernlag

FARTØYVERN OG KYSTKULTUR 

 

 

 Fotoalbum 

 

Litt om oss og laget si historie.

 

I mars 2005 starta vi Båtklubben Vest i Ulsteinvik, som hadde som hovudformål å skaffe ei skøyte som kunne disponerast av frivillige lag og organisasjonar i distriktet, med hovudvekt på sjøredningsgruppa til Ulstein Røde Kors Hjelpekorps.

Klubben kjøpte våren 2005, ei strukturert 

Risørskøyte på 50 fot. Denne hadde vi i omlag eit år, der vi pussa henne opp utvendig.

Båten vart selt på grunn av at ho mangla mykje av dei kvalitetane vi hadde behov for, i forhold til overbygg og utforming.

 

Hausten 2008 kom vi over MS Orient meir eller mindre tilfeldig. Båten låg i Svolvær, og etter ein kjapp tur oppover vart det bestemt at denne båten ville vi satse på. Vi fikk raskt gjort ein avtale med tidlegare eigar, og i november var båten vår.

 

 

MS Orient er bygd på Aure i Møre og Romsdal, og representerar eit flott eksemplar av storsildskøytene i vårt distrikt frå tredve- og førtitalet.

For MS Orient vil det bli søkt vernestatus til Riksantikvaren.

 

Vinteren 2009 skifta vi navn på klubben til Sunnmøre Fartøyvernlag.

Vi har base i Ulsteinvik og pr. dags dato leiger vi kaiplass av Ole Garnes, ved sjøbuda til Sjannøy.

 

Vår formålsparagraf er som følger:

 

Sunnmøre Fartøyvernlag er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser, organisasjonar, skuleverk og bedrifter:

 

  • Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig.
  • Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien.
  • Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk.
  • Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruken av fartøyer og anlegg.

 

 

Ulsteinvik 28.02.2009

 

 

 

MS Orient på Trebåtfestivalen i Ulsteinvik august 2009

 

 

 

MS Orient ved Quality Hotell Ulsteinvik 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

MS Orient        

 

 

Prøvetur med MS Orient     utanfor Svolvær hausten 2008

 

 

 

 

 

    SALT

       Magasinet for kystens

       næringer og kystens folk

 

 

 

     

     

 

 

                    

 

           Link til Vega Kystlag

(klikk på bildet)