Sunnmøre Fartøyvernlag

FARTØYVERN OG KYSTKULTUR 

 

 

 Fotoalbum 

 

 

 

Aktivitetsplan 2010

 

Sunnmøre Fartøyvernlag har fokus på fartøyvern og bevaring av kystkultur. Dette fører til aktivitar på mange område, og over eit vidt spekter.
Gjennom samarbeid med mange andre instansar innanfor turisme, friluftsliv, skuleverk, kulturkontor, bedrifter, foreningar og lag, gjer vi ordlyden i våre vedtekter til røyndom. 
- Fartøyvern gjennom bruk..
- Bevare, fremje og verne om vår kysthistorie.
Med dette som bakgrunn skal laget samarbeide med alle som kan være til hjelp med å oppfylle våre mål.

 

 

MARITIME DAGAR I FOSNAVÅG

 

 

19-21 Juni 2010 er det på nytt Maritime dagar i Fosnavåg 

 

Vi tek sikte på å gå ut til Fosnavåg på Fredag formiddag.

Her blir vi liggande til Søndag Formiddag.

 

 

 

 

 

 

 

Trebåtfestivalen i Ulsteinvik

19. til 22. august 2010

 

Vi skal sjølvsagt delta på trebåtfestivalen i Ulsteinvik.

Her vil vi stille opp med MS Orient. Vi vil også ha stand/utstilling og aktivitetar ombord, med sal av mat.

 

      

 

 

 

 

MATFESTIVALEN I ÅLESUND

August 2010

 

Her vil vi delta med MS Orient

Nærare opplegg for turen vert lagt ut seinare.

 

 

     

 

 

 

MS Orient        

 

 

Prøvetur med MS Orient     utanfor Svolvær hausten 2008